Home » Cannocchiale

L’angolo del cuore: emozioni in vernacolo di Francesco Terrone

Inserito da on 3 luglio 2020 – 00:00No Comment

Prufum è parol

Magg sunnat n’angl,

rind ò scità egg vist nà femmn cù nù surris,

m parev na femmn ca brillav rind a nù bishè e sol,

m parlav rammor.

M vasav,m brufumav e parol,

m face send nomm,

nomm pur rind a nà vit fatt sul e paur.

A stagion e l’ammor

Ammor cà mà ricuord rind e rispir,

famm nà carità arricuordm pur rind e suspir.

Viern è fridd, a stagion è cavr,

o cor è muort senz a vita toij Marì.

O’ paravis e l’infern

O’ paravis e l’infern!

 Ognun penz o’ Paravis cumma nu giardin:

e fior,e piant,l’angl e ciell ca voln e cantn,

o prfum ro sol.

L’infern, scur, sotto a ter cumm a nu sorc

vo cummannà:

o fuoc, o brut ca furcin, ca fa paur sul ro pnzà.

Tutt m par nu cinm,m par nu teatr.

O’ Paravis  e l’infern p me’ è quann so muort

e pass nu signor annanz a tomb mj e m ric…

che fitend o ggigner, che malomm, nummè dat nu muorz  e pan,

numme fatt nu surris.

Semb nu vis amar,

er cumm a na cannel senza a voja e campà.

O Paravis, o Paravis è quann

o stess omm pass e spass annanz a tomb mj,

nunz stanc e m guardà, s fa a croc, mi mett nu lumin,

m fa na preghier e m torn a dic:

o ggigner, che brav’omm ero o ggnier.

Nun m ric addj,

m ric arrivederci signò.

Quann passa nata vot, ij t surrid… p t’arricurdà

ca ro munn mi a fa semp pensà.

Amic e gent cumm a mè chest è a vrtà.

O’ Paravis e l’infern è chestù cà.

ing. Francesco Terrone

Poeta e scrittore

Lascia un commento!

Devi essere logged in per inserire un commento.